Zájezd & zprostředkování

Vážení přátelé, protože vám při poskytování našich služeb chceme zajistit maximální komfort po všech stránkách včetně stránky právní, upozorňujeme vás na to, že vámi objednaná kombinace služeb cestovního ruchu může za určitých okolností spadat pod režim zájezdu ve smyslu § 2521 a násl. občanského zákoníku.

Studijní pobyt v režimu zájezd

Ne, nebojte, do Chorvatska vás nepovezeme, ale může se stát, že kombinací služeb cestovního ruchu se dostaneme do režimu zájezd. Pak od nás obdržíte následující dokumenty:

Studium v režimu zprostředkování

V případě, že vámi poptávané služby nebudou spadat do režimu zájezd, obdržíte od nás následující:

Důležité je to, že o tom, do jakého režimu vámi poptávaný pobyt spadne, budete informováni před odesláním přihlášky k pobytu.

Kukabara jako CK

Společnost Kukabara Agency, s.r.o. je cestovní kanceláří. Níže najdete výpis z živnostenského rejstříku, který oprávnění naší společnosti provozovat cestovní kancelář dokazuje.

Dokumenty ke stažení