socha - James Cook - studium v Austrálii - Kukabara
James Cook připlul 1770 a de facto už Sydney neopustil

James Cook

Trvalo neskutečných 128 let od Tasmanovy návštěvy, nežli roku 1770 k východoaustralskému pobřeží dorazil James Cook a posléze celou oblast prohlásil za britskou kolonii:

  • přejmenoval znovu objevený kontinent na Nový Jižní Wales a nárokoval ho pro Británii ve jménu krále Jiřího III.
  • připlul tehdy od východu, z Tahiti, a jeho loď se jmenovala Endeavour
  • zakotvili v zátoce, kterou pojmenovali Botany Bay a toto jméno je známé i u nás z písniček o Austrálii
  • vydali se na plavbu k severu, ale na útesech si zle poškodili loď a několik týdnů ji opravovali
  • to přispělo ke zkoumaní pobřeží, neboť na palubě Endeavouru byli i vědci a přírodopisci

Jméno James Cook lze v Austrálii nalézt na každém kroku, je všeobecně považován za jednoho z nejvýznamnějších objevitelů své doby. 

 První flotila

„Pouhých“ 18 let od Cookova vylodění v Botany Bay (1788) připlula do oblasti dnešního Sydney první flotila s trestanci.

Tato první flotila s trestanci odstartovala počátek evropské  kolonizace Austrálie.

Kapitán Arthur Phillip však neshledal Botany Bay jako vhodnou zátoku a vyslal zvědy hledat lepší místo pro zbudování přístavu a založení první kolonie.

Tak byl objeven dnešní Port Jackson, prý nejideálnější přístaviště světa.

Psal se rok 1788.

26. ledna byla oficiálně vyhlášena nová kolonie a od té doby se každoročně staví šestadvacátý leden jako Den Austrálie.

Co tomu předcházelo?

  • vývoj situace v Americe - nebylo tam nadále možné odvážet trestance
  • hledalo se náhradní řešení
  • britská vězení byla přeplněna
  • v horkém lednu 1788 celá flotila (čítající 11 lodí, 750 trestanců i trestankyň, 400 členů posádky) připlula do nového „domova“

Ač potrestaní nebyli povětšinou odsouzeni na více nežli sedm let prací (za drobné přestupky), převezením sem se z nich stali odsouzenci do „těžkého“ žaláře na doživotí.

Začala tak vznikat jakási kolonie bývalých vojáků, námořníků, prostitutek, zlodějů ovcí a kapesních zlodějíčků.

Za dva roky připlula druhá a ještě za rok třetí flotila.

Počet bílých na kontinentě narostl na 4 000, ale většina z nich byla stejně jen upoutána v řetězech.

Novodobé australské dějiny začaly své první stránky psát inkoustem lidské krve, lidského utrpení a nezměrné bídy.

V lednu je tu horko

Leden je měsícem nejprudšího léta, trestanci museli spát na lodích a přes den tvrdě pracovat.

Morálka byla udržována bičem a oprátkou, a když se někomu občas podařilo utéci, zahynul nebo se byl nucen vrátit pro žízeň, hlad a vyčerpání.

Roky běžely a situace byla těžká, mnohdy až zoufalá.

Australskou historii nemálo ovlivnily jak pozdější zlaté horečky, tak události dějin evropských… světové války atd.

Jisté je, že běloši tuto zemi již nikdy neopustili a původním roztroušeným kmenům nezbylo, než – až na pár výjimek – „vyhynout“.