Zajímá vás práce v Austrálii?
Work and Holiday vízum

Work and Holiday visa (subclass 462)

19. října 2017 bylo konečně podepsáno memorandum mezi Austrálií a Českou republikou na téma Work and Holiday pro mladé Čechy mezi 18 – 30 rokem.

Na Work and Holiday víza čeští zájemci čekají již poměrně dlouho. Zhruba před rokem je získali zájemci ze Slovenska a kromě Slováků má s Austrálií tato víza domluveno dalších 21 zemí.

Víza jsou určena pro mladé lidi, kteří plánují cestovat a pracovat v Austrálii. Vízum je udělováno na dobu jednoho roku.

Pozor – tato víza nejsou stejná, jako čeští a slovenští zájemci získávají do Kanady a na Nový Zéland. Ta se i jinak jmenují (Working Holiday).

Spuštění Work and Holiday víz

Víza jsou spuštěna od 1. 3. 2018. Pro Českou republiku je uvolněno 500 míst.

Pro přesné informace sledujte přímo stránky www.homeaffairs.gov.au. Počet aktuálně dostupných míst sledujte zde.

Podmínky pro přijetí a podpůrné dokumenty

 • je vám minimálně 18 let a nesmíte ještě dosáhnout 31 let v den podání žádosti o vízum
 • musíte být občanem jedné z 22 zvolených zemí
 • musíte doložit minimální vzdělání, tzn. ukončené vysokoškolské vzdělání (Bc nebo více), ukončené studium na VOŠ nebo konzervatoři, nebo nejméně 2 úspěšně dokončené roky univerzitního studia
 • musíte mít a prokázat dostatečné finanční prostředky na pokrytí živobytí v Austrálii, cca AUD 5000, tj. cca 85.000 Kč; toto jsou prostředky, které neutratíte, je to pouze garance; doložit lze výpis ze svého účtu či využít rodinné příslušníky
 • musíte mít prostředky na zakoupení zpáteční letenky z Austrálie (cca 30.000 Kč)
 • musíte doložit minimální znalost angličtiny, tj. doložit, že máte International English Language Testing System (IELTS) zkoušku (minimální úroveň je 4,5), nebo musíte mít Cambridge English Advanced (CAE) test (min. skóre alespoň 147); rovněž stačí Test of English as a Foreign Language internet-Based Test (TOEFL iBT); doložit angličtinu lze i absolvováním studia na škole, kde studium bylo plně v angličtině (detaily na vyžádání); žádný test nesmí být starší 12 měsíců v době podání žádosti o vízum
 • cena programu je 440 AUD, tj. cca 7.500 Kč
 • nesmíte sebou vézt dítě
 • musíte splňovat podmínku „genuine“, tj. být pro ambasádu důvěryhodným zájemcem
 • musíte být zdraví (především se zajímají o tuberkulózu)
 • je třeba mít „letter of support“ od vzdělávací instituce, která poskytla terciální vzdělávání (šablona zde)
 • musíte si zajistit odpovídající zdravotní pojištění do Austrálie
 • musíte doložit výpis z rejstříku trestů z každé země (i z ČR), kde jste žili minimálně 1 rok za posledních 10 let (od dosažení 16 let věku)
 • nesmíte mít v Austrálii žádný dluh
 • požaduje se biometrický pas
 • žádost nelze podat online (v případě prvního roku); prodloužení (druhý rok) se žádá online
 • žádost se podává na Australian Immigration Office v Berlíně a to pouze poštou
 • vyřízení trvá od 16 do 40 dnů (90 % žádostí), může však trvat i déle
 • dokládá se, že jste zaměstnáni (nebo studující)
 • u jednoho zaměstnavatele v Austrálii nesmíte pracovat více než 6 měsíců
 • vstoupit do Austrálie musíte do 12 měsíců od udělení víza
 • víza jsou vícevstupová (lze vycestovat a zase se vrátit po dobu platnosti víza)
 • o první Work and Holiday víza se nesmí požádat v Austrálii, musíte být mimo zemi
 • v případě, že byste chtěli své první vízum prodloužit o další rok, musíte podat žádost před vypršením víza a nesmíte stále dosáhnout 31 let věku; prodloužení má mnoho různých podmínek, např. musíte během svého prvního roku na Work and Holiday vízech pracovat alespoň 3 měsíce v severní Austrálii a i druh práce musí splňovat určité podmínky

Víza vám umožňují rovněž studovat

Všichni držitelé Work and Holiday víza mohou studovat, ale délka je stanovena na maximálně 4 měsíce (konkrétně 17 týdnů).

Chcete možnosti studovat využít? Kukabara Agency vám pomůže s výběrem školy a kurzu, pokud chcete vylepšit angličtinu a složit zkoušku CAE, CPE nebo vylepšit své skóre IELTS.

Žádost o vízum

Australian Embassy
Visa Office
Wallstrasse 76-79
D-10179 Berlin, GERMANY

Příliš komplikované?

Pročítáte složitosti, které na vás imigrační nachystalo a zdá se vám to příliš komplikované?

Možná raději zvolíte studentská víza do Austrálie. Tato víza vám také umožní v Austrálii pracovat a navíc šikovné aplikování tohoto způsobu cesty do Austrálie vám může ušetřit hodně peněz.

Kukabara Agency je právě na tento druh víz opravdový specialista. Přijďte se poradit. Zařídíme vám studentské vízum s pracovním povolením.